Съобщение от Напоителни системи

На  18.12.2023 год.  започват ремонтни…

Съобщение от Напоителни системи

На  18.12.2023 год.  започват ремонтни…

Първо заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман

Със Заповед №ОА-288/06.11.2023 г. на основание…

График за работата на Общински съвет – Ихтиман през месец Септември 2023 г.

График  за работата на  Общинския…