Първо заседание на новоизбрания Общински съвет – Ихтиман

Със Заповед №ОА-288/06.11.2023 г. на основание…