Заповед №1566 / 13.10.2022 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР, с. Мирово

Във връзка с образувана административна…

Заповед №1565 / 13.10.2022 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР, с. Полянци

Във връзка с образувана административна…

Заповед №1564 / 13.10.2022 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПР, с. Пауново

Във връзка с образувана административна…